نمونه وبینارهای آموزشی برگزار شده

نظرسنجی

survey

ارزیابی شما از
«سلسله وبینارهای آموزشی برگزار شده» کدام است؟


# عنوان لینک
1 تکنیک‌های ارتباط‌گیری با مخاطب سخت - دکتر رضا ایازی ویدئو
2 نکاتی در تنظیم موافقت‌نامه داوری - دکتر میترا ضرابی ویدئو
3 تضامین در قراردادها - مهدی چای‌بخش -
4 آشنایی با قانون حذف سود مرکب بانکی - دکتر امیرعباس بزرگمهر -
5 آشنایی با قراردادهای کار(کارگر و کارفرما) - حسین زنجانی ویدئو
6 پیشگیری در جرایم اطفال و نوجوانان در رویه عملی محاکم - دکتر عباس عنصری‌فرد ویدئو
7 تأثیر فورس ماژور در قراردادها - محمد شمس اشراق ویدئو
8 قراردادهای محرمانگی اطلاعات - دکتر شاهپور دولتشاهی ویدئو
9 صلاحیت مراجع کیفری - دکتر علیرضا نوبهاری ویدئو
10 آراء قابل اعتراض دادسرا و تشریفات آن - دکتر علیرضا نوبهاری ویدئو
11 کارکرد زبان انگلیسی حقوقی - دکتر عبدالرضا سیری -
12 شروط قراردادی - دکتر میترا ضرابی ویدئو
13 نکات و اصطلاحات نگارش قرارداد به زبان انگلیسی - دکتر میترا ضرابی ویدئو
14 مرور اجمالی قانون برگزاری مناقصات - حسن خزائی ویدئو
15 تغییر در مسیر حرفه‌ای - دکتر رضا ایازی -
16 تاثیر فورس‌ماژور بر تعهدات - محمد شمس اشراق -
17 صلاحیت محلی مراجع کیفری - دکتر علیرضا نوبهاری -