اقدامات دادسرای ناحیه ۲۹ تهران برای کاهش جمعیت کیفری
اقدامات دادسرای ناحیه ۲۹ تهران برای کاهش جمعیت کیفری

سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۹ تهران اقدامات این دادسرا برای کاهش جمعیت کیفری و کاهش اوقات دادرسی را تشریح کرد.

 المیرا نقی‌ زاده معاون دادستان، پیرامون اقدامات و عملکرد دادسرای ویژه نوجوانان گفت: دادسرای ناحیه ۲۹ به نمایندگی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با اجرای کامل ضوابط و مقررات و نوآوری‌ های قانون مجازات اسلامی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر اصلاح‌ مدار، جامعه‌ محور و ارفاقی در مورد نوجوانان معارض قانون، سیاست کیفری سنجیده ای را همسو با فقه و جزای اسلامی اجرا و اتخاذ می کند.

وی با اشاره به میانگین نرخ رسیدگی به پروندها در شعب تحقیق به ۳۲ روز بیان کرد : که در نتیجه اجرای مقررات ویژه و افتراقی اطفال و نوجوانان، در حال حاضر هیچ پرونده اجرایی با موضوع مجازات سالب حیات حدی و قصاصی در دادسرای ناحیه ۲۹ وجود ندارد.

سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۹ تهران به گوشه ای دیگر از عملکرد این دادسرا اشاره کرد و ادامه داد: در راستای ساماندهی واحد ارجاع کلیه پرونده های اتهامی با موضوع جرایم تعزیری درجه ۷ و۸، جرایم منافی عفت، جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت بدون ارجاع به شعب تحقیق، بدوا حسب موضوع به محاکم صالح و شعب صلحی شورای حل اختلاف ارسال و ارجاع می گردد. از این رو کاهش ورودی و متعاقبا موجودی شعب تحقیق از میانگین ۴۰۰ فقره به ۷۵ فقره پرونده، حصول صلح و سازش در ۲۶۱ مورد از ۴۸۵ فقره پرونده ارجاعی به شعبه حل اختلاف مستقر در دادسرا(شعبه صلحی ۳۰۲۹)، کاهش آمار موجودی پرونده های مسن شعب تحقیق به ۲۶ فقره، اجرای احکام پرونده های مسن قبل از سال ۱۳۹۶ از ۹۱۳ فقره به ۱۸۵ فقره و پرونده ‌های مربوط به سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ۱۷۲ فقره نمونه دیگری از اقدامات این دادسراست.

نقی‌ زاده کاهش پرونده های مسن مربوط به پرداخت مبالغ دیه و رد مال محکومین زندانی و دیه کمتر از موضحه که طفل شخصا مسئول پرداخت می باشد توسط خیرین با حصول صلح و سازش را از دیگر اقدامات این دادسرا عنوان کرد و گفت: نظارت بر روند دادرسی و درخواست تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی در مورد ۱۷۵ فقره از آرای صادره در محاکم و پیگیری برای ایجاد وحدت رویه در دادگاه‌ های تجدیدنظر استان تهران از مهم‌ترین اقدامات دادسرای ناحیه ۲۹ تهران است.

وی از ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری این دادسرا خبر داد و بیان کرد: این دادسرا دارای حداقل آمار متهمان در کانون اصلاح و تربیت است و هم‌ اکنون نیز آمار محکومین زندانی این ناحیه به کمتر از ۹۰ پرونده کاهش یافته است.

توافق با مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه به منظور استقرار وکلای تسخیری در ناحیه، پیگیری درمان کودکان و نوجوانان دارای اختلال سوء مصرف مواد مخدر، استفاده حداکثری از تاسیسات حقوقی قانون مجازات اسلامی از قبیل تعلیق تعقیب، اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی درجهت احراز رشد جزایی در خصوص مرتکبان جرائم قصاصی و حضور مؤثر و مستمر در جلسات مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری از دیگر اقدامات دادسرای ناحیه ۲۹ تهران است که نقی زاده به آن اشاره کرد.

ارسال نظر

روابط عمومی
01 بهمن 1399