info@pav.legal
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۱۲ | ۰۲۱-۲۲۶۵۱۶۵۷
اخبار
خلاءهای قانونی در مورد ضمانت اجراهای قراردادی

گزیده‌ همایش «چالش‌ها و تحولات در نظام حقوقی و قضایی ایران»

سخنران: دکتر میترا ضرابی

۱۳۹۸/۱۰/۲۴  - هتل قلب تهران 

...
روابط عمومی
26 دی 1398
مالیات بر ارزش افزوده در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد

گزیده‌ همایش «چالش‌ها و تحولات در نظام حقوقی و قضایی ایران»

سخنران: دکتر نگار عقیقی

۱۳۹۸/۱۰/۲۴  - هتل قلب تهران 

...
روابط عمومی
26 دی 1398
مفهوم، گستره و آثار تقلب در اعتبارات اسنادی با تاکید بر حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت در پرتو رویه قضایی

گزیده‌ همایش «چالش‌ها و تحولات در نظام حقوقی و قضایی ایران»

سخنران: دکتر سجاد مظلومی

۱۳۹۸/۱۰/۲۴  - هتل قلب تهران 

...
روابط عمومی
26 دی 1398
آئین دادرسی مدنی؛ مقدم یا مؤخر بر قوانین ماهوی

گزیده‌ همایش «چالش‌ها و تحولات در نظام حقوقی و قضایی ایران»

سخنران: دکتر حسن فضلی

۱۳۹۸/۱۰/۲۴  - هتل قلب تهران 

...
روابط عمومی
26 دی 1398
وضعیت حقوقی اراضی شهری بعد از انقلاب اسلامی ایران

گزیده‌ همایش «چالش‌ها و تحولات در نظام حقوقی و قضایی ایران»

سخنران: دکتر سیدمحسن بهشتیان

۱۳۹۸/۱۰/۲۴  - هتل قلب تهران 

...
روابط عمومی
26 دی 1398
مراجع عادی و فوق‌العاده رسیدگی به اختلافات مالیاتی

گزیده‌ همایش «چالش‌ها و تحولات در نظام حقوقی و قضایی ایران»

سخنران: سنجر فخری

۱۳۹۸/۱۰/۲۴  - هتل قلب تهران 

...
روابط عمومی
26 دی 1398
ضرورت اصلاح رویه محاکم در زمینه تسری مقررات بیمه شخص ثالث به بیمه‌های مسئولیت

گزیده‌ همایش «چالش‌ها و تحولات در نظام حقوقی و قضایی ایران»

سخنران: دکتر پروین محمدی

۱۳۹۸/۱۰/۲۴  - هتل قلب تهران 

...
روابط عمومی
26 دی 1398
وکالت مدرن در پرتو مهارت‌های ده‌گانه اجلاس جهانی داووس

گزیده‌ همایش «چالش‌ها و تحولات در نظام حقوقی و قضایی ایران»

سخنران: دکتر امیرعباس بزرگمهر

۱۳۹۸/۱۰/۲۴  - هتل قلب تهران 

...
روابط عمومی
26 دی 1398
چالش‌های مسئولیت مدنی در قانونگذاری و دادرسی

گزیده‌ همایش «چالش‌ها و تحولات در نظام حقوقی و قضایی ایران»

سخنران: علی صابری

۱۳۹۸/۱۰/۲۴  - هتل قلب تهران 

...
روابط عمومی
26 دی 1398
معرفی همایش «چالش‌ها و تحولات در نظام حقوقی و قضایی ایران»

سخنران: شهرام منافی

۱۳۹۸/۱۰/۲۴  - هتل قلب تهران 

...
روابط عمومی
26 دی 1398