ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی در زندان‌ها
ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی در زندان‌ها

گروه جهادی منتظران ظهور خدمات عصب کشی، کشیدن دندان و ساخت و کاشت دندان مصنوعی را به صورت رایگان به زندانی‌ها و خانواده‌ها و کارمندان زندان ارائه می‌دهند.

مهدی حاج محمدی ۲۴ خرداد ماه در جلسه معارفه خود به عنوان رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی گفت: هرگونه هم افزایی و مشارکت، صدقه جاریه‌ای است که خیر آن به جامعه و انقلاب می رسد و از همه به ویژه گروه‌های جهادی دعوت می کنم.

وی خاطرنشان کرد: زندان و آسیب های وارده نتیجه عملکرد اجزای مختلف جامعه است و رفع این چالش ها نیازمند همت و مشارکت جمعی اجزای حاکمیتی است. پرداختن به این اقیانوس پرتلاطم مستلزم یک نگاه و اقدام جهادی است که دولت و مجلس باید در کنار قوه قضاییه بیش از پیش به مسئولیت خود عمل کنند.

رئیس جدید سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اظهارداشت: اصلاح و تربیت با مشارکت نهادهای مردمی بر پایه اقدامات عمیق فرهنگی و حرفه‌آموزی و اشتغال با مشارکت بخش خصوصی، دو رویکرد تحولی در سازمان زندان‌ها است.
ارسال نظر

روابط عمومی
23 تیر 1399