برنامه و آرشیو صوتی مهارت‌های زندگی

نظر سنجی سلسله مباحث آموزشی صوتی

survey

«سلسله مباحث آموزشی صوتی»

سلسله مباحث آموزشی صوتی "مدیریت و رهبری" توسط آقای محمد فرجی در 6 فصل (17 اصل کار تیمی، صفات بایسته فرد الهام بخش، 21 قانون انکار­ناپذیر رهبری، زندگی هدفمند، پرورش رهبر درون و مدیریت فردی) با هدف ارتقاء فرهنگ کار تیمی و سازمانی و دانش و مهارت­های شخصی و گروهی طبق برنامه مدون از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ تا کنون به مخاطبان و همراهان محترم تقدیم شده است و در صورت رضایت و علاقمندی شما به همین منوال نیز تا پایان سال ادامه خواهد یافت.

از آنجاییکه همراهان گرامی از گروهها و طیف­های مختلف جامعه حقوقی ایران می­باشند، بیان دیدگاهها و نظرات در ادامه مسیر حائز اهمیت می­باشد. لذا از کلیه مخاطبان ارجمند خواهشمند است، با ارائه نظر و دیدگاه خود ما را ارشاد و راهنمایی فرمایند:


دیدگاه: به نظر اینجانب، سلسله مباحث آموزشی صوتی (مدیریت و رهبری):توجه: اگر دیدگاه یا نظر خاص دیگری دارید، با افتخار پذیرای آن خواهیم بود.


# آرشیو فصل(۷): مهارت‌های زندگی
جلسه اول- غلبه بر درماندگی - محمد فرجی
جلسه دوم- مهار جر و بحث - محمد فرجی
جلسه سوم- همدلی - محمد فرجی
جلسه چهارم- گله و شکایت - محمد فرجی
جلسه پنجم- ختم جر و بحث - محمد فرجی
جلسه ششم- مردم‌داری - محمد فرجی
جلسه هفتم- هنر سکوت - محمد فرجی
جلسه هشتم- هنر حرف زدن - محمد فرجی
جلسه نهم- پیدا کردن راه‌حل - محمد فرجی
جلسه دهم- هنر تایید - محمد فرجی
جلسه یازدهم- مربی‌گری - محمد فرجی
جلسه دوازدهم- خواهش یا دستور - محمد فرجی
جلسه سیزدهم- پاک کردن ذهن - محمد فرجی
جلسه چهاردهم- خلاصی از مشکل - محمد فرجی
جلسه پانزدهم- گزافه گویی - محمد فرجی
جلسه شانزدهم- سراپا گوش بودن - محمد فرجی
جلسه هفدهم- مهار لجام‌گسیختگی - محمد فرجی
جلسه هجدهم- مدیریت جر و بحث - محمد فرجی
جلسه نوزدهم- فکر باز - محمد فرجی
جلسه بیستم- هنر نظارت - محمد فرجی
جلسه بیست و یکم- راه مبارزه - محمد فرجی
جلسه بیست و دوم- هنر نه گفتن - محمد فرجی
جلسه بیست و سوم- پایان گفتگو - محمد فرجی
جلسه بیست و چهار- اقدام با اعتماد به نفس - محمد فرجی
جلسه بیست و پنج- مجاب سازی - محمد فرجی
جلسه بیست و شش- خلاصی از دست زورگوها - محمد فرجی
جلسه بیست و هفتم- فرصتی دوباره - محمد فرجی
جلسه بیست و هشتم- مهار احساسات - محمد فرجی
جلسه بیست و نهم- دیدگاه مثبت - محمد فرجی
جلسه سی‌ام- مهربانی - محمد فرجی
جلسه سی‌ و یکم- مرور و جمع‌بندی - محمد فرجی