برنامه و آرشیو صوتی دوره آموزشی ۱۷ اصل کار تیمی

نظر سنجی سلسله مباحث آموزشی صوتی

survey

«سلسله مباحث آموزشی صوتی»

سلسله مباحث آموزشی صوتی "مدیریت و رهبری" توسط آقای محمد فرجی در 3 فصل (17 اصل کار تیمی، صفات بایسته فرد الهام بخش و 21 قانون انکار­ناپذیر رهبری) با هدف ارتقاء فرهنگ کار تیمی و سازمانی و دانش و مهارت­های شخصی و گروهی طبق برنامه مدون از تاریخ 02/01/1399 تا کنون به مخاطبان و همراهان محترم تقدیم شده است و در صورت رضایت و علاقمندی شما به همین منوال نیز تا پایان سال ادامه خواهد یافت.

از آنجاییکه همراهان گرامی از گروهها و طیف­های مختلف جامعه حقوقی ایران می­باشند، بیان دیدگاهها و نظرات در ادامه مسیر حائز اهمیت می­باشد. لذا از کلیه مخاطبان ارجمند خواهشمند است، با ارائه نظر و دیدگاه خود ما را ارشاد و راهنمایی فرمایند:


دیدگاه: به نظر اینجانب، سلسله مباحث آموزشی صوتی (مدیریت و رهبری):توجه: اگر دیدگاه یا نظر خاص دیگری دارید، با افتخار پذیرای آن خواهیم بود.


آرشیو:
معرفی (۱) - محمد فرجی
معرفی (۲) - محمد فرجی
اصل ۱ - انعطاف‌پذیری و سازگاری (۱) - محمد فرجی
اصل ۱ - انعطاف‌پذیری و سازگاری (۲) - محمد فرجی
اصل ۲ - همکاری و مشارکت (۱) - محمد فرجی
اصل ۲ - همکاری و مشارکت (۲) - محمد فرجی
اصل ۲ - همکاری و مشارکت (۳) - محمد فرجی
اصل ۳ - تعهد (۱) - محمد فرجی
اصل ۳ - تعهد (۲) - محمد فرجی
اصل ۴ - ارتباط (۱) - محمد فرجی
اصل ۴ - ارتباط (۲) - محمد فرجی
اصل ۵ - شایستگی (۱) - محمد فرجی
اصل ۵ - شایستگی (۲) - محمد فرجی
اصل ۶ - قابل اتکا بودن (۱) - محمد فرجی
اصل ۶ - قابل اتکا بودن (۲) - محمد فرجی
اصل ۶ - قابل اتکا بودن (۳) - محمد فرجی
اصل ۷ - منضبط بودن (۱) - محمد فرجی
اصل ۷ - منضبط بودن (۲) - محمد فرجی
اصل ۸ - ارتقاء دادن دیگران (۱) - محمد فرجی
اصل ۸ - ارتقاء دادن دیگران (۲) - محمد فرجی
اصل ۹ - اشتیاق (۱) - محمد فرجی
اصل ۹ - اشتیاق (۲) - محمد فرجی
اصل ۱۰ - هدفمند (۱) - محمد فرجی
اصل ۱۰ - هدفمند (۲) - محمد فرجی
اصل ۱۱ - آگاهی از وظیفه (۱) - محمد فرجی
اصل ۱۱ - آگاهی از وظیفه (۲) - محمد فرجی
اصل ۱۲ - آمادگی (۱) - محمد فرجی
اصل ۱۲ - آمادگی (۲) - محمد فرجی
اصل ۱۳ - رابطه‌مند (۱) - محمد فرجی
اصل ۱۳ - رابطه‌مند (۲) - محمد فرجی
اصل ۱۴ - اصلاح و بهبود خود (۱) - محمد فرجی
اصل ۱۴ - اصلاح و بهبود خود (۲) - محمد فرجی
اصل ۱۵ - از خود گذشتگی (۱) - محمد فرجی
اصل ۱۵ - از خود گذشتگی (۲) - محمد فرجی
اصل ۱۶ - راه‌حل گرا (۱) - محمد فرجی
اصل ۱۶ - راه‌حل گرا (۲) - محمد فرجی
اصل ۱۷ - پیگیر و سرسخت (۱) - محمد فرجی
اصل ۱۷ - پیگیر و سرسخت (۲) - محمد فرجی
مرور و جمع‌بندی (۱) - محمد فرجی
مرور و جمع‌بندی (۲) - محمد فرجی
مرور و جمع‌بندی (۳) - محمد فرجی